Ko ne mora da ima fiskalnu kasu?

Prema Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase su:

  • 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
  • 49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
  • 49.20 Železnički prevoz tereta
  • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
  • 49.32 Taksi prevoz
  • 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju...
saznaj više
1
2
3
4