Ko ne mora da ima fiskalnu kasu?

Prema Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase su:

2) Pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

Delatnostima, za koje takođe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, su i delatnosti koje obavlja preduzetnik koji plaća paušalni porez na prihode i koji nije obveznik PDV-a i to:

Dalje, sledeće delatnosti takođe nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase: