Poreski konsalting

Optimizacija poreza

Ukoliko smatrate da plaćate preveliki porez, obratite se nama kako bismo Vaše poreske obaveze optimizovali.

Bilo da ste fizičko lice, preduzetnik ili kompanija, naši poreski stručnjaci će Vas upoznati sa poreskim obavezama i poreskim olakšicama. Vaše poreske obaveze i brigu o njima prepustite timu IMAGE TM, izbegnite složenu poresku administraciju i bićete u potpunosti zadovoljni.

Naš usluge obuhvataju

IMAGE TM Vaš poreski konsultant

Zahvaljujuči našem poreskom konsaltingu Vaše poslovanje će biti u potpunosti usklađeno sa poreskim propisima, rokovi ispoštovani, a iznos vaših poreskih obaveza potpuno optimizovan. Sve poreske olakšice i poreski krediti na koje Vaša kompanija ima pravo biće iskorišćeni ukoliko je IMAGE TM Vaš odabrani poreski savetnik. Optimizacija troškova i poreza je veoma bitna za uspeh Vaše kompanije. Naši klijenti su prezadovoljni – budite i Vi!