Osnivanje preduzetničke radnje ili društva sa ograničenom odgovornošću (DOO)?

Ovo je jedna od dilema koja muči veliki broj budućih poslodavaca. Odgovor na ovo pitanje zavisi od delatnosti kojom subjekt namerava da se bavi.

1. Zašto preduzetnik?

Za određene delatnosti za koje je zakonom propisano da nisu u obavezi da vode poslovne knjige i kod kojih je (očekivani) godišnji promet mali, naša preporuka je otvoriti preduzetničku radnju. Porez se u ovom slučaju može plaćati paušalno, te su manji troskovi poslovanja. Stopa poreza iznosi 10%. Novac koji podiže paušalni preduzetnik sa računa nije potrebno pravdati knjigovodstveno (što je kod ostalih privrednih subjekata obavezno).

Preduzetnici koji porez plaćaju paušalno, vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu (pregled faktura i uplata). Zahtev za paušalno oporezivanje podnosi se nadležnom poreskom organu. Poslednjim izmenama Zakona o porezu na dogodak građana ostavljena je mogućnost preduzetniku da se opredeli da sam isplacuje zaradu (kao kod preduzeća).

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

Kod utvrđivanja paušalnog prihoda, nadležni poreski organ uzima u obzir sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao, a osnovni elementi I kriterijumi su:

2. Zašto DOO?

Ukoliko je subjekt u obavezi da vodi poslovne knjige obzirom na delatnost kojom se namerava baviti, onda sa aspekta obaveza vođenja knjiga nema razlike kod preduzetnika i DOO. Stopa pdv-a je ista i kod preduzetničke radnje i kod preduzeća. Međutim, u ovom slučaju bitna je činjenica što kod društva sa ograničenom odgovornošću nema odgovornosti samih osnivača njihovom ličnom imovinom već samo preduzeće odgovara do imovine koja je uneta u DOO (dok preduzetnik odgovara celokupnom svojom ličnom imovinom i odgovornost za obaveze ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra). Ipak, porez po godišnjem računu preduzeće plaća po stopi od 15%, a preduzetnička radnja 10%.