OSNIVANJE OGRANKA

Ogranak domaćeg privrednog društva nema svojstvo pravnog lica i predstavlja izdvojeni organizacioni deo društva preko koga se obavlja delatnost.

Društvo može (ali nema obavezu) registracije ogranka u APR-u. Obaveza registracije postoji samo ukoliko je zastupnik ogranka različit od zastupnika društva i/ili ukoliko je posebnim zakonom za određenu delatnost propisana takva obaveza.

Za registraciju ogranka Agenciji za privredne registra podnosi se: registraciona prijava, Odluka društva o obrazovanju ogranka (primer odluke možete pronaći na našoj stranici Obrasci), overen OP obrazac za zastupnika ogranka (ukoliko nije registrovan kao zastupnik društva), dokaz o uplati naknade (2.800,00 dinara po ogranku).

Primer Odluke o obrazovanju ogranka možete preuzeti ovde.