NOVINE KOJE UVODI NOVI ZAKON O RADU

Zakon o radu koji je stupio na snagu 29.jula 2014.godine doneo je dosta novina. Neke od značajnijih su: