U PRIPREMI SU IZMENE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA

Uprava za sprečavanje pranja novca je organizovala krajem oktobra 2014.g. raspravu o Izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Početkom 2015.godine očekuje se usvajanje izmena pomenutog zakona.

Zakon o sprečavanju pranja noca i finansiranja terorizma bitan je za lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i usluga poreskog savetovanja, kao i za sve ostale obveznike ovog zakona (menjačnice, banke, revizore, društva za upravljanje, društva za osiguranje, brokersko-dilerska društva, advokate, organizatore igara na sreću, lica koja obavljaju delatnost posredovanja u prometu nepokretnosti, faktoring i forfeting usluge i sl.).

Pomenuta pravna lica i preduzetnici imaju obavezu da na osnovu spiska tačno određene dokumentacije propisane Zakonom utvrde identitet klijenta i identitet stvarnog vlasnika klijenta - stranke (krajnjeg vlasnika -fizičkog lica), provere dobijene podatke, kao i da redovno prate poslovanje i aktivnosti klijenta. U suprotnom, dužni su da odbiju uspostavljanje poslovnog odnosa, odnosno da postojeći poslovni odnos raskinu.

Knjigovodstvene agencije, kao i ostali obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca dužni su da odrede lica odgovorna za izvršavanje obaveza iz Zakona, da izrade spisak indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se rade o pranju novca ili finansiranju terorizma, da imaju redovne interne kontrole izvršavanja obaveza iz Zakona, da vode evidencije, da dostavljaju informacije i dokumentaciju Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (da prijavljuju sumnjive transakcije) i sl.

Predloženim izmenama i dopunama Zakonama predviđa se ukidanje licenci za ovlašćena lica, što smatramo vrlo bitnom izmenom (posebno imajući u vidu troškove licenciranja dva zaposlena). Ipak i dalje smatramo da su obaveze propisane Zakonom za računovodstvene agencije prevelike i neadekvatne.