DA LI SE EVIDENTIRATI U SISTEM PDV-A?

Prilikom osnivanja, pravnom subjektu je ostavljena mogućnost da se opredeli da li će se evidentirati u sistem PDV-a ili ne. Ukoliko procenjujete da ćete u narednih 12 meseci ostvariti promet preko 8.000.000 dinara, zahtev za evidentiranje u PDV možete podneti odmah ili bilo kada u toku godine (s tim da je bitno voditi računa o tome da je neophodno da se evidentirate za PDV čim ostvarite promet veći od 8 miliona dinara).

Obavezu evidentiranja u sistem PDV-a pravni subjekt nema sve dok ne ostvari promet preko 8.000.000.00 dinara u prethodnih godinu dana. Promet mora redovno da se prati, kako se ne bi propustio rok za evidentiranje kod poreske uprave jer su kazne značajne.

Ukoliko procenjujete da će Vaš promet u narednih godinu dana biti manji od 8.000.000,00 dinara, ne morate se evidentirati u sistem PDV-a i Vaši proizvodi/usluge će biti za Vaše kupce povoljniji ukoliko ni oni nisu u sistemu PDV-a. Ukoliko ste preduzetnik i isključivo poslujete sa fizičkim licima, za Vas je povoljnije da ne budete u sistemu PDV-a.

Ukoliko kao pravni subjekt procenite da ćete u narednih godinu dana ostvariti taj promet, naša je preporuka da se treba evidentirati u sistem pdv-a. Zašto? Iz više razloga:

  1. Ukoliko se ne evidentirate u sistem PDV-a, a imate zalihe robe i u određenom trenutku (prilikom kupovine robe) po sili zakona budete u obavezi da se evidentirate u sistem PDV-a jer ste prešli 8.000.000,00 dinara prometa, bićete u obavezi da na zalihe u čiju nabavnu vrednost je već ukalkulisan porez prilikom kupovine, prilikom prodaje na tu vrednost obračunate porez. Na ovaj način doćićete u situaciju da je Vaš proizvod skuplji, te nećete biti konkurentni na tržištu.
  2. Ukoliko imate veća ulaganja u opremu prilikom osnivanja preduzeća, a niste se evidentirali u sistem PDV-a, nećete moći da koristite pravo na prethodni porez.
  3. Vaši kupci koji su u sistemu PDV-a će imati povoljnost, jer će moći da odbiju PDV. Obveznicima PDV-a je isplativije da posluju sa obveznicima PDV-a (te ukoliko poslujete uglavnom sa pravnim licima, kupci će pre izabrati Vas nego Vašeg konkurenta koji nije u sistemu PDV-a).
  4. Imate mogućnost da odbijete PDV sa faktura Vaših dobavljača.

Nadležna Poreska uprava kojoj podnosite prijavu za evidentiranje u sistem PDV-a je ona sa opštine na kojoj je Vaše sedište.