ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA JE STUPIO NA SNAGU 5.JUNA 2015. GODINE. ŠTA TO ZNAČI ZA POSLODAVCE?

Ovaj zakon reguliše „uzbunjivanje” tj. otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera. Takođe, Zakon reguliše zaštitu fizičkih lica koja izvrše uzbunjivanje u vezi sa svojim zaposlenjem, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, poslovnom saradnjom i slično.

Svaki poslodavac je u obavezi da:

Poslodavac koji ima više od deset zaposlenih dužan je da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja najkasnije do 3.12.2015.godine, kao i da da na vidnom mestu, kao i na internet stranici poslodavca ako postoje tehničke mogućnosti, istakne ovaj opšti akt.

Zakon propisuje prekršajnu odgovornost za poslodavce (novčanu kazna za pravno lice 50.000-500.000 RSD i za odgovorno llice u pravnom licu 10.000-100.000RSD) u slučaju da ne izvrše obavezu obaveštavanja zaposlenih i radno angažovanih lica o pravima iz zakona, ne odrede ovlašćeno lice za prijem informacija u vezi sa uzbunjivanjem, ne donese opšti akt o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja i sl.