NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA KOJI VAŽE OD 1.2.2015.GODINE

Vlada је objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana koji stupaju na snagu 1.februara 2015.godine: