NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE – NOVI NAMET

Odluka Grada Beograda o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine stupila je na snagu 1.januara 2015.godine. Obveznici plaćanja naknade su vlasnici nepokretnosti, odnosno zakupci u slučaju da se ona izdaje. Od obaveze su izuzeti (pored državnih organa i ogranizacija) i oni koji su obveznici plaćanja naknade za zagađivanje žitvotne sredine i naknade za zagađivanje područja od posebnog državnog interesa.

Nanada se plaća mesečno:

  1. za korišćenje stambenih zgrada i stanova za stanovanje iznosi 0,87 dinara/m²;
    Ovo se odnosi na prostore namenjene i podobne za stanovanje uključujući i DEO STAMBENOG PROSTORA KOJI SE KORISTI ZA OBAVLJANJE POSLOVNE DELATNOSTI.
    Naknadu u ovom slučaju obračunava Infostan (i plaća se mesečno) na osnovu podataka koje poseduje.
  2. za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata iznosi 2,64 dinara/m².
    Odnosi se na sve prostorije u kojima se obavlja poslovna delatnost, uključujući i STANOVE u kojima se ISKLJUČIVO obavlja poslovna delatnost.
    Naknadu utvrđuje Sekretarijat za finansije Beograda – Uprava javnih prihoda, a na osnovu prijave obveznika. Prijava se podnosi nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda u roku od 15 dana od početka korišćenja nepokretnosti (odnosno 15 dana od nastanka neke promene). Naknada se plaća mesečn (do 15.u mesecu za prethodni mesec).

Naknada se uplaćuje na račun: 840 714562 843 56

Novčane kazne za nepodnošenje prijave ili kašnjenje iznose od 50.000-250,000 dinara za pravno lice, odnosno od 20.000 do 100.000 dinara za preduzetnika.

Privredni subjekti koji koriste poslovne prostorije i poslovne zgrade za obavljanje poslovne delatnosti, kao i oni koji koriste stanove isključivo za obavljanje poslovne delatnosti imaju obavezu da podnesu prijavu (Obrazac P EKO) nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda najkasnije do 31.januara 2015.godine.