IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica iz decembra 2014.godine (Sl.Glasnik 142/14), utvrđene su sledeće novine:

Kao rashod u poreskom bilansu priznaju se (pored ranije postojećih) i izdaci za humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, a u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda.

Rokovi za podnošenje poreske prijave i poreski bilans kod likvidacije i stečaja su produženi, te su sada 60 dana od dana:

  1. otvaranja postupka likvidacije sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije;
  2. okončanja postupka likvidacije sa stanjem na dan okončanja postupka likvidacije;
  3. otvaranja postupka stečaja sa stanjem na dan otvaranja postupka stečaja;
  4. početka primene plana reorganizacije sa stanjem na taj dan.

Nerezidentna pravna lica dokazuju status rezidenta država sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja potvrdom o rezidentnosti.

Takođe, rok za podnošenje poreske prijave kod statusne promene je produžen sa 15 na 60 dana od statusne promene.

Poreska prijava za porez po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda.

Reguliše se i slučaj nedostataka u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti poreske prijave, te se njeno ponovno dostavljanje ne smatra podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Oblik organizovanja nedobitne organizacije (ustanova, udruženje i drugo) nije opredeljujući za sticanje statusa nedobitne organizacije.

Likvidacioni ostatak, odnosno višak deobne mase u novcu odnosno nenovčanoj imovini, iznad vrednosti uloženog kapitala koji se raspodeljuje članovima privrednog društva nad kojim je okončan postupak likvidacije, odnosno zaključen postupak stečaja, smatra se dividendom. Vrednost nenovčane imovine jednaka je njenoj tržišnoj vrednosti.