NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA KOJI VAŽE OD 1.2.2015.GODINE

Agenciji za privredne registre је objavila na svom sajtu obaveštenje u vezi sa potpisivanjem izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja. Prema obaveštenju, navedene izveštaje potpisuju isključivo zakonski zastupnici, odnosno preduzetnik svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, koji su kao takvi upisani u registru. Neophodno je, dakle, da zakonski zastupnik odnosno preduzetnik pribave kvalifikovani elektronski potpis (preko MUP-a, Halcoma, Pošte Srbije, Privredne komore Srbije), kako bi mogli da potpišu finansijske izveštaje i izveštaje za statističke potrebe.

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji koje potpišu ostali zastupnici ili prokuristi neće se prihvatiti kao ispravni (potpuni) u smislu člana 36. Zakona o računovodstvu.

Izvor: Agencija za privredne registre, 21.01.2015.