Registracija adrese za prijem elektronske pošte – rok 1. oktobar 2019. godine.

Društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte koja se registruje u Аgenciji za privredne registre (prema izmenama Zakona o privrednim društvima iz 2018.godine). Postojeća društva dužna su da istu registruju u APR-u najkasnije do 1. oktobar 2019. godine.

Za registraciju adrese za prijem elektronske pošte Agenciji za privredne registre se podnosi Registraciona prijava upisa/promene adrese za prijem pošte (dodatak 31). Registracija je besplatna.