Ogranak – rok za registraciju postojećih je 1. oktobar 2019. godine.

Ogranak domaćeg privrednog društva nema svojstvo pravnog lica i predstavlja izdvojeni organizacioni deo društva preko koga se obavlja delatnost. Društvo ima obavezu registracije ogranka u Аgenciji za privredne registre (prema izmenama Zakona o privrednim društvima iz 2018.godine). Društva koja već imaju ogranak dužna su da isti registruju u APR-u (najkasnije do 9.juna 2019.godine).

Za registraciju ogranka Agenciji za privredne registra podnosi se: registraciona prijava, Odluka društva o obrazovanju ogranka (primer odluke možete pronaći na našoj stranici Obrasci), overen OP obrazac za zastupnika ogranka (ukoliko nije registrovan kao zastupnik društva), dokaz o uplati naknade (2.800,00 dinara po ogranku).

Primer Odluke o obrazovanju ogranka možete preuzeti ovde.