Najniža mesečna osnovica za plaćenje doprinosa u 2019.godini

Prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža mesečna osnovica doprinosa za 2019.godinu iznosi 23.921 dinar i primenjuje se u periodu od 1.1.2019.godine do 31.12.2019.godine.